Hàbitats Serra D'Irta

La nostra Comunitat, situada a la vora del Mediterrani,
amb més de 400 quilòmetres de costes i un interior muntanyós
fruit del contacte del Sistema Ibèric i de les serres
prebètiques, alberga una gran diversitat d’ambients i de
paisatges. Els factors geogràfics, climàtics i històrics que
caracteritzen el territori valencià condicionen l’existència
en este d’un ric mosaic d’hàbitats naturals i seminaturals,
singularitzats sovint per la presència d’una flora especialitzada
(i, de vegades única) que constituïx un dels nostres
valors naturals més rellevants.

La riquesa florística del territori valencià pot qualificarse
d’extraordinària. Comptem amb més de 3.500 plantes
vasculars, de les quals més del 10% són endemismes, i
d’estos 64 són exclusius valencians. Recau per tant en les
nostres mans una important labor de conservació d’este
patrimoni. I la millor manera de conservar és conéixer, en
este cas conéixer els hàbitats en què es refugia una part
d’esta flora singular.

Per això és tan important conéixer i, especialment, divulgar
les seues característiques, la seua localització, les
seues amenaces, etc., perquè la societat en el seu conjunt
conega estos hàbitats i puguem, entre tots, preservar el
nostre ric patrimoni natural.

Bibliografía:Fabregat Llueca, C. & Ranz Ayuso, J. (Ed.) 2015. Manual d’identificació dels hàbitats protegits a la Comunitat Valenciana
(Decret 70/2009). Col·lecció Manuals Tècnics Biodiversitat, 7. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural. Generalitat Valenciana. Valencia